Energetická soběstačnost na dosah

Ve světle stoupajících cen energií a hledání trvale udržitelných řešení se obnovitelné zdroje stávají stále více nezbytnými. V rozhovoru s Etiennem Schöbelem, majitelem fi rmy Ewa Systems, prozkoumáme výhody kombinace fotovoltaiky a větrné energie, důraz na kvalitu a bezpečnost a jak správně a efektivně investovat do těchto technologií. Objevte, jak může vaše energetická budoucnost vypadat a jaké kroky je třeba podniknout k její realizaci.

Proč by lidé měli investovat do fotovoltaiky nebo větrné energie?

Na to je jednoduchá odpověď – poskytují nám cestu k energetické soběstačnosti. Všichni jsme zaznamenali nárůst cen energií a jednoduše řečeno, slunce ani vítr zdražit nemůže. Tato investice představuje jistotu pro budoucnost, a to až na dobu 35 let.

Větrná energie je něco, čím se nově v Ewa Systems zabýváte. Elektrárny brzy doplní vaše portfolio služeb, v čem vidíte jejich výhodu?

Zatímco fotovoltaika v Česku produkuje energii převážně od jara do podzimu, kdy je sluneční svit nejintenzivnější, větrné elektrárny přicházejí ke slovu zejména v momentech, kdy fotovoltaika není aktivní – například v noci či během zimy. Větrná energie je stále novinkou – nejen v naší firmě, ale i na evropském trhu. Proto ji považujeme za skvělou alternativu v kombinaci s fotovoltaikou, vytvářejíc tak ideální energetický tandem, kde obě technologie dokonale spolupracují.

Komu se tato kombinace systémů opravdu vyplatí?

V současné době bych doporučil každému, kdo zvažuje pořízení větrné elektrárny, instalaci meteostanice. Tato stanice může určit intenzitu větru v dané lokalitě a posoudit, zda se pro něj tato zatím finančně náročná investice skutečně vyplatí – náklady na 1 KW totiž činí přibližně 200 tisíc korun. Očekávám, že v budoucnu budou k dispozici různé dotace. Na základě dat z meteostanice můžeme také určit, jakou kapacitu turbíny je třeba na dům nainstalovat. V případě fotovoltaiky se řídíme spotřebou podle vyúčtování. Podle mého názoru by měla být fotovoltaika primárním řešením, bez ní větrná elektrárna v aktuálním kontextu příliš smysl nemá.

Můžete popsat, jak probíhá proces od návrhu až po instalaci fotovoltaického systému nebo větrné elektrárny pro průměrného zákazníka?

Každý projekt začíná osobní konzultací s klientem, během které zjišťujeme jeho specifické potřeby a přání. Po konzultaci podáváme žádost u příslušného distributora, a to ať už jde o fotovoltaický systém nebo větrnou elektrárnu. Jakmile máme od distribuce zelenou pro různé aspekty projektu – jako je velikost elektrárny nebo možné přítoky energie do sítě, které klient může následně prodávat – pustíme se do samotné realizace. Po dokončení montáže a revizi všechny dokumenty posíláme na ČEZ, který provede schválení a výměru elektroměru. Poté je celý proces úspěšně ukončen. 

Jak je to s náklady na údržbu a provoz?

Jak fotovoltaické panely, tak větrné elektrárny jsou konstruovány tak, aby byly v zásadě soběstačné a minimalizovaly potřebu pravidelné údržby. Přesto doporučujeme, aby nás klienti kontaktovali minimálně jednou ročně kvůli revizi zařízení. Je to spojeno především s kvalitou a bezpečností provozu. Vlivem proměnlivých venkovních teplot mohou například šrouby povolit, proto je důležité provádět pravidelné kontroly a zajistit potřebný servis. Co se týče dalších nákladů, po uplynutí zhruba 15 let bude pravděpodobně nutné vyměnit střídač – “srdce” fotovoltaického systému. U větrných elektráren lze očekávat podobný scénář údržby.

Co byste poradil lidem, kteří se chtějí zapojit do oblasti obnovitelných zdrojů energie, čím by měli začít?

Určitě by bylo dobré obrátit se na odbornou realizační fi rmu s hlubokými znalostmi v této oblasti, která dokáže nabídnout individuální poradenství s ohledem na specifické potřeby zákazníka a odhadnout skutečnou spotřebu energie. Doporučil bych hledat fi rmu, která se nachází v okruhu do 100 kilometrů kvůli servisu. Je důležité být opatrný, pokud se setkáte pouze s obchodními zástupci, kteří vás mohou tlačit k nákupu většího množství panelů, než skutečně potřebujete.

Máte nějaký příklad projektu, na který jste obzvlášť hrdý?

Na každém našem projektu si zakládám, protože prioritně dbáme na kvalitu a bezpečnost výrobků od renomovaných rakouských a německých výrobců. Tímto přístupem nás těší zpětná vazba od klientů, kteří nám sdělují, že jejich elektrárny produkují více energie ve srovnání s elektrárnami sousedů, ačkoliv mají podobné podmínky. To je výsledek naší poctivosti a závazku k dokonalosti. Abychom zajistili ještě vyšší úroveň bezpečnosti, investovali jsme do termokamer. Díky nim můžeme během revizí odhalovat potenciální problémy a aktivně předcházet riziku požárů spojených s fotovoltaikou.

Chci získat jarní prohlídku fotovoltaické elektrárny zdarma

Nechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme